Audio kodi - visuma frekvences

Skaņa ir visur.
Skaņa ir Visuma universālā valoda.

slēgtais klubs

Slēgtais klubs ir slēgts telegram kanāls, kur Alans katru dienu dalās ar informāciju, atbild uz jautājumiem un iet cauri dažādām tēmām. Katrs mēnesis ir veltīts jaunai tēmai. Klubs var būt komplekss un sastāvēt no vairākiem mēnešiem. Klubs dod iespēju būt ikdienas saskarē ar Alanu, iegūt citur nepieejamu informāciju, kā arī noskaņoties uz cita – ne ikdienas pasaules uztveres viļņa.