Cilvēku un vietu ietekme. Kas jāzina? Svarīgi ar ko komunicē. Kā nākotnē vērtēs cilvēkus?

Novērojot, kā pēc mijiedarbība ar cilvēkiem pamainās stāvoklis, jeb pareizāk teikt, izpaužas kaut kādas īpašības, kuras pirms notikuma neizpaudās, radās šis video – par cilvēku un vietu ietekmi.

Un tā nav reflektorā reakcija uz pazīstamiem vai tuviem cilvēkiem, ietekme no vizuāliem veidoliem vai dzirdētā, nē, tā ir cita veida ietekme – neredzama. To var ieraudzīt un apzināties tikai, ja esi bez prāta un ļoti uzmanīgs. Ņemot to vērā, ir jāsaprot, cik svarīgi ir mācēt just cilvēkus, kā arī izvērtēt, ar ko komunicēt un mijiedarboties. Tāpat arī pastāstu, kā šādiem cilvēkiem dzīvosies nākotnes sabiedrībā.

Similar Posts