Mēs dzīvojam bērnu attīstības līmeņa sabiedrībā.
|

Mēs dzīvojam bērnu attīstības līmeņa sabiedrībā.

Ja jums smadzenēs grozās jautājums, kāpēc uz zemes notiek tas, kas notiek, kāpēc viss ir tieši tā? Tad atbildi var atrast šajā video! Jo mēs dzīvojam mazu bērnu attīstības līmeņa sabiedrībā (sociumā). Tieši šī iemesla dēļ ir kari, šī iemesla dēļ ir patērētāja kults, politika, kādu mēs to pazīstam un arī tehnoloģiskais līmenis.

Cilvēku un vietu ietekme. Kas jāzina? Svarīgi ar ko komunicē. Kā nākotnē vērtēs cilvēkus?
|

Cilvēku un vietu ietekme. Kas jāzina? Svarīgi ar ko komunicē. Kā nākotnē vērtēs cilvēkus?

Novērojot, kā pēc mijiedarbība ar cilvēkiem pamainās stāvoklis, jeb pareizāk teikt, izpaužas kaut kādas īpašības, kuras pirms notikuma neizpaudās, radās šis video – par cilvēku un vietu ietekmi. Un tā nav reflektorā reakcija uz pazīstamiem vai tuviem cilvēkiem, ietekme no vizuāliem veidoliem vai dzirdētā, nē, tā ir cita veida ietekme – neredzama. To var ieraudzīt…

Kas ir cilvēks? Maksimāli tuvu, cik vien var piekļūt atbildei!
|

Kas ir cilvēks? Maksimāli tuvu, cik vien var piekļūt atbildei!

Kas es esmu? Kas ir cilvēks? Šo jautājumu sev kādreiz ir uzdevis ikviens. Ir arī kaudze ar atbildēm – iluzoriem priekštatiem un pieņēmumiem. Es atkal tev parādu maksimālāko iespējamo distanci, līdz kurai var pietuvoties, lai vismaz spētu sajust, kas tu esi, jo reāli ne pagātnē, ne tagadnē ne arī nākotnē tev uz to neviens nekad…