Kāpēc visi slimo dažādi? Asins radniecības ietekme.

Uzdodot sev jautājumu, kāpēc no 10 cilvēkiem telpā, kur, piemēram, tiktu izsmidzināts korona vīruss, visi saslimtu dažādi. Kāds vispār nesaslimtu, kādam būtu smaga slimības gaita, kādam viegla un kādam vidēja. Man atnāca šāda atbilde. Turklāt, tā ne tikai ietekmē spēju pretoties slimībām, bet vispār ietekmē kopīgo personīgo dzīves fonu.

Similar Posts