Mēs dzīvojam bērnu attīstības līmeņa sabiedrībā.

Ja jums smadzenēs grozās jautājums, kāpēc uz zemes notiek tas, kas notiek, kāpēc viss ir tieši tā? Tad atbildi var atrast šajā video! Jo mēs dzīvojam mazu bērnu attīstības līmeņa sabiedrībā (sociumā). Tieši šī iemesla dēļ ir kari, šī iemesla dēļ ir patērētāja kults, politika, kādu mēs to pazīstam un arī tehnoloģiskais līmenis.

Similar Posts